hírlevél regisztráció
*
*
*
Tisztelt Olvasóink!
E rovatunkban az Új Széchenyi tervet ajánljuk Önöknek szíves olvasásra. A terv pontos dokumentációját itt töltheti le.
 
 
Aktualitások
 
Titkárságunk elérhetősége
Villamosipari Vállalkozók Egyesülete
1042 Budapest, Árpád út 67. I/6.
Tel: 06 30/755-45-13
Nyitva tartás:
Hétfő- Péntek 7.00- 13.30
email cím: vve@upcmail.hu
Irodavezető: Nedeczky Zsuzsanna
LEGFRISSEBB
„A Villamosipari Vállalkozások Egyesülete Gyártói Tagozata a következő ajánlást fogalmazta meg:
Minden kisfeszültségű, erősáramú (teljesítmény kapcsoló és vezérlő) rendszer gyártói, építői, szerelői számára a Villamosipari Vállalkozások Egyesülete Gyártói Tagozata határozottan javasolja az IEC61439-1 és az IEC61439-2 szabványok alkalmazását.”

JOGI ROVAT
Tisztelt Olvasó!

Jogi rovatunk azt a feladatot vállalta fel, hogy friss, aktuális információkkal lássa el Önöket a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésektől.

2012. január 1-től újra kötelező a cégek kamarai regisztrációja, illetve ehhez kapcsolódóan ún. kamarai hozzájárulás megfizetése. A már működő társaságok a jogszabály hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, adatlap benyújtásával és az 5.000.-Ft éves összegű kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolásával együtt.
További információ, adatlap az alábbi linken olvasható:

http://www.mkik.hu/index.php?id=5737

Építésügy:
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29451.572628
191/2009. (IX.15.) Korm.r. az építőipari kivitelezési tevékenységről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124938.582686
a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75660.104766

Környezetvédelmi termékdíj:
2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138747.577721

Munkáltatóknak:
1992. évi XXII. tv. a Munka Törvényvénykönyv http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143671.585015

Gazdasági környezet:
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101992.572641

Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek lettek:

1. 235/2012. (VIII.29.) Korm. r.

Gyulai Húskombinát Zrt.
2012. augusztus 30. napjától

2. 255/2012. (IX.13.) Korm. r.

Kapuvári Hús Húsipari Zrt.
2012. szeptember 13. 12,00 órától

3. 256/2012. (IX.13.) Korm. r.

Kapuvári Bacon Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. szeptember 13. 12,00 órától

4. 268/2012. (IX.20.) Korm. r.

MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2012. szeptember 20. 18,00 órától
RÓLUNK ÍRTÁK
ELEKTRO INSTALLATEUR
A Villamosipari Vállalkozók Egyesülete (VVE)
2013. március 12-én megtartotta kétévente
szokásos Tisztségmegújító Közgyűlését. Az
egyesület újra megválasztotta elnökének Gallé
Károlyt, az egyik alelnök újra Opitzer Gábor
lett. Április 29-én az egyesület második Tisztségválasztó
Közgyűlésén az addigi alelnököt,
Gazdag Gábort Ágner János váltotta tisztségében.
A tisztújítás kapcsán érdemes felidézni az
elnökség célkitűzéseit, kétéves tevékenységének
legfontosabb eseményeit.
Nemzetközi kapcsolatok erősítése
Az egyesület részt vett az Európai Világítástechnikai
Társaság budapesti konferenciáján,
tagként rendszeresen közreműködik az EUEW
(Villamosipari Nagykereskedők Európai Szövetsége)
igazgatósági ülésein. 2011. tavaszán
a Szlovén Nagykövetség meghívására a szlovén-
magyar üzletember találkozón előadással
is képviseltette magát, valamint részese volt a
2011. májusában megtartott olasz-magyar üzleti
találkozónak. Ugyanebben az évben büszke
tagként vett részt az EUEW éves kongresszusán
Birmingham-ben. Az egyesület elnöksége
meghívottként részt vett a Lendván megtartott
megújuló energia konferencián is.
Érdekérvényesítés, érdekvédelem
A VVE három tagozatból áll. Az egyesület fontosnak
tartja a külön megtartott gyártói, kereskedelmi
és kivitelezői munkacsoport értekezleteket,
amelyeknek keretében az egyes tagozatok
lehetőséget kapnak arra, hogy munkacsoportokban
a tagozatot érintő problémákkal foglalkozhassanak.
Rendszeres közgyűlések megtartása
n Naprakész, kompetens előadók.
n Szakmai fórumok – tagozatonkénti kérdés-
felvetéssel.
n Kintlévőségkezelés – körbetartozás-terület
figyelemmel kísérése pártoló tagunk a
Direktinfo Kft. ügyvezetőjének Csatlós Csillának
a segítségével.
n Jogi hátterek megismertetése – az egyesület
jogásza dr. Szilágyi Márta közreműködésével.
Évente négy alkalommal tart közgyűlést az
egyesület. A közgyűlések keretében minden alkalommal
a villamosipar területét érintő témákkal
foglalkoznak. A meghívott előadók az aktuális
piaci helyzetet követve nyújtanak segítséget
a tagoknak.
2011. június 21-én a Széll Kálmán terv bemutatása
volt a cél. Az előadó dr. Szöllősi
László, NGM vállalkozásfejlesztésért és iparért
felelős helyettes államtitkár volt. A nap másik
kiemelt témája a termékvizsgálati eljárásokról,
ezek hátteréről és céljairól szólt.
2011. szeptember 29-én közös tagozati
ülésre került sor a Ramada Resort Aquaworld
szállodában az addigra tagozatonként összegyűlt
témák megvitatására. Az összevont tagozati
ülés dr. Németh Imre, az Országos Bioenergetikai
Kompetencia Központ igazgatójának
előadásával, illetve a vele folytatott közös beszélgetéssel
zárult.
2011. december 7-én kiemelt téma volt a
környezetvédelmi termékdíj 2012-es változása.
Az előadó, a VVE tag OBO Bettermann
Kereskedelmi Kft. ügyvezetője – Garai János
– átfogó képet adott a 2012-re tervezett változásokról.
A cégvezetők az előadás után az év
végi hajtás feszültségét egy gokart verseny keretében
vezethették le. Az összejövetelt közös
vacsora zárta.
Az egyesület 2012. március 21-én nyílt közgyűlést
tartott. A cél az volt, hogy minél több
villamosipari gyártó, kereskedő és kivitelező
ismerhesse meg a VVE tevékenységét. A fő témák
ismét aktualitással bírtak: összefogás a villamosiparban
– a kockázatkezelés egyedi lehetőségei,
változó jogszabályok, új csődtörvényi
előírások a gyakorlatban.
Az előadó az egyesület pártoló tagja, körbetartozás-
szakértője Csatlós Csilla, a Direkt
Info Kft. ügyvezetője volt. Emellett meghívták
a GKI Energiakutató Kft. ügyvezetőjét, Bíró
Pétert, aki „A megújuló energia hasznosítási
cselekvési terv hatásai a hazai villamos energia
piacra” címmel tartott előadást. A VVE jogásza,
dr. Szilágyi Márta pedig a gazdasági
környezet: a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről
beszélt.
2011. május 24-én a VVE újabb Szakmai
Fórumot tartott: az egyesület tagjai, Gazdag
Gábor és Mile Andor előadást tartottak a
szakmai szekciók létrehozásának javaslatáról,
majd a tagok meghallgathatták dr. Novothny
Ferenc (PhD), okl. villamosmérnök-tanár,
egyetemi docens a „Szemléletváltozás a villamos
biztonságtechnikában; a villamos energia
elosztási szekrényeket érintő szabványváltozások
IEC61439-1 és 2. Az IEC60439 szabvány
összevetése
az új IEC61439 szabvánnyal,
követelmények, az új szabványban a biztonság
és felelősségek újfajta megközelítése.
Termékgyártói kötelezettségek/felelősség és
berendezésgyártói kötelezettségek/felelősség”
című előadását. A CE jelölés követelményeiről
Berencsi Bence, a Saasco Kft. ügyvezetője
tartott előadást.
2012. szeptember 27.-én a 61439-es szabvány
témájában gyártói értekezletet tartottak. A
gyártói tagozat döntést hozott a szabvány honosításának
VVE részéről történő felvállalásáról,
a teljes tagozati tagság bevonásával.
A VVE lehetőséget biztosít arra, hogy a
szabványokat költségmegosztással lehessen
lefordítani, minden tagjának biztosítja a lehetőséget,
hogy a fordítást mint VVE tag felülvizsgálhassa
és csak azután fogadja el.
2012. december 13-án tartották a 2012-es
utolsó közgyűlést. Mint mindig igyekeztek most
is aktualitással szolgálni a tagoknak: kerekasztal
beszélgetést szerveztek a Concord Értékpapír
Zrt. két kiváló elemzőjének – Móró Tamás
és Samu János – bevonásával. A kerekasztal
beszélgetés vitaindítója a „Növekedés vagy
visszaesés: hazai makrogazdasági kilátások, a
gazdaságpolitikai lépések és a nemzetközi folyamatok
tükrében (fókuszban: hitelezés, beruházások,
EU támogatások, kamatok, árfolyamok)”
címmel tartott előadásuk volt.
Az idei első tisztségmegújító közgyűlés után
Gallé Károly elnök és Opitzer Gábor alelnök
2013. májusában az egyesület legújabb tagjánál,
a Weidmüller Kft.-nél tartotta következő
közgyűlését. Ez alkalommal a tagság megválasztotta
Opitzer Gábor mellé Ágner Jánost
alelnöknek, illetve egy újabb rendkívül fontos
téma előadására kérte fel az egyesület szakértőjét
és pártoló tagját – Csatlós Csillát – aki a
2013-as Ptk. változásokról; a teljesítésigazolási
szerv felállításáról és szerepéről; valamint a 30
napos szabályról beszélt.
A Villamosipari Vállalkozók Egyesülete nyitott
és demokratikus. A szervezeti felépítést,
a működést, a tagfelvételt az Alapszabály, a
tagdíjat pedig évente elnökségi határozat rögzíti.
Minden olyan szakmai vállalkozás kérheti
felvételét, amely az Alapszabályt, a Szervezeti
és Működési Szabályzatot és az Etikai Kódexet
elfogadja, és minden olyan cég az egyesület
tagja lehet – az elnökség határozata alapján
–, amely az Alapszabály előírásainak megfelel.
Nincs sem a cég mérete, sem tulajdonosi
összetétele, vagy más szempont szerinti különbségtétel,
az egyesületen belül minden tagot
ugyanazok a jogok illetik meg.
Az egyesület munkájáról bővebb információk
honlapjukon – www.villamosipar.hu – találhatók.
Aki kimarad, az lemarad
 
Dokumentumaink
 
Éljen a lehetőséggel, legyen egy hozzáértő szakmai szervezet tagja.

TAGJAINK menüpont alatt bővebb információt kaphat arról, kik csatlakoztak 1999 óta hozzánk, hogy együtt erősíthessük a szakmát.
IMG_2388 elnökv2013 kicsi.bmp
1999-ben több villamosipari vállalkozás vezetőjének fejében szinte egyszerre született meg, majd öltött testet az a gondolat, miszerint a villamosipari kereskedőknek és gyártóknak is szüksége van egy szakmai érdekképviseleti szervezetre. A szervezőmunka lezárultával, 2001. év második félévében jött létre a Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete dr. Simándi Péter elnökségével, Baté György és Mile Andor urak alelnökségével.
Az Egyesület alapító tagjai:
Rózsa Tamás ( Elektro Profi Kft.), Pinczés Imre ( EL&ME Irányítástechnikai Kft.), Gallé Károly ( Klöckner-Moeller Hungária Kft), Sarusi- Kiss József ( KONTAVILL Villamosszerelési Kft.), Mentes István ( MENTAVILL Kft.), Osvay Péter ( Merlin Gerin Vertesz Kft.), Mile Andor ( Mile Ipari Elektro- Nagykereskedés Kft.), Richolm István ( OMRON Electronics Kft.), Zólyomi László ( Paritas Villamossági Kereskedelmi Kft.), Baté György ( Siemens Zrt.) voltak.
Az Egyesület a 2001. március 13-ai napon, az első Közgyűlés összehívásával kezdte meg munkáját.
2001 június 21-én megszületett az első SZMSZ és a Fegyelmi szabályzat, még ebben az évben elkészült az Etikai Kódex is.
Az Egyesület céljai a dr. Simándi Péter akkori elnök beköszöntőjéből idézve a következők voltak: (Megjelent az Egyesület www.villamosipar.hu portálján)
„Törekvésünk, hogy ennek a speciális szakmai körnek érdekképviselőivé váljunk minden olyan elérhető fórumon, ahol bennünket érintő döntéseket készítenek elő. Kiemelésre érdemesnek tartjuk, hogy egyesületünket már felvették az országos érdekképviseleti és társadalmi szervezetek jegyzékébe is!
Szeretnénk megjeleníteni és érvényre juttatni szakmai véleményünket a jogszabályalkotásban, a szabványosításban, és minden olyan lehetséges fórumon, ahol véleményünk kifejtésére módot találunk. 2002-ben már meghívottként részt vettünk az Országgyűlés Európai Integrációs Bizottságának ülésein.
Fontos célunk, hogy a piaci versenyben fennálló érdekellentéteken felülemelkedve közös álláspontot alakítsunk ki a tisztességes piaci magatartás és verseny szakmai-etikai kérdéseiben. Szeretnénk a meglévő szakmai fórumokon hatékonyabban megjeleníteni a tagok tevékenysége által lefedett területek eredményeit, sikereit, problémáit, felhasználva a kiállításokat, az írott és elektronikus médiát, szakmai rendezvényeket.”

Az elnökség 2003 óta átalakult, 2005-ben dr. Simándi Péter elnököt Sarusi- Kiss József követte elnökként, az alelnökök ekkor Mile Andor és dr. Simándi Péter lettek, 2006. április 4-én Mile Andor alelnököt Rózsa Judit követte az alelnöki tisztségben, dr. Simándi Péter alelnökként tovább segítette az elnökség munkáját.
2007. március 17-e óta Rózsa Judit volt az elnök, Gallé Károly és Dr. Simándi Péter alelnökökként segítették az elnök asszonyt döntéseiben. 2011-ben az Egyesület megválasztotta elnökének Gallé Károlyt, az alelnökök Opitzer Gábor és Gazdag Gábor Urak lettek.
2013. április 29-én az Egyesületben Gazdag Gábor Urat Ágner János Úr váltotta tisztségében.

Az Egyesület céljai és feladatai a Villamosipai Vállalkozók Egyesülete név felvétele után sem változtak:
javaslattevő és véleményező tevékenységet végez a szakterületét érintő kormányzati döntések, tervek, fejlesztések, jogszabályok, egyéb szakmai állásfoglalások kidolgozásával, módosításával kapcsolatosan,
a tagsággal rendelkező jogi és természetes személyek szakmai érdekvédelme,
a tagok közötti folyamatos szakmai tapasztalatcsere,
egységes szakmai etikai normák kidolgozása
az európai integrációs folyamatba illeszkedésünk segítése, ezzel kapcsolatos szakmai információk nyújtása a tagok felé, a tagok pályázati munkájának támogatása,
a szakterületet érintő kérdésekről a tagok rendszeres tájékoztatása, ezzel kapcsolatos információs bázis és rendszer kialakítása,
szakmai konferenciák és fórumok, valamint szakmai utak szervezése,
a villamos piac pénzügyi és szakmai biztonságának fejlesztése, folyamatos kapcsolattartás a Victus Iroda vezetőjével. A Victus Iroda szolgáltatásait a tagjaink kedvezménnyel vehetik igénybe. Lsd. Bővebben a honlapunkon.
kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel ( VTT, EUEW, CECAPI)
A tagságot a villamos ipar hazai és külföldi gyártói, importőrei, nagy- és kiskereskedői, kivitelezői, és elosztóberendezések gyártói adják.
Az Egyesület működésével a villamossági szakterülethez kapcsolódó szakmai munkát, továbbképzést, tudományos tevékenységet segíti elő és 2007-től kezdődően érdekvédelmi jogosítványokkal is rendelkezik

Az Egyesület nyitott és demokratikus. A szervezeti felépítést, a működést, a tagfelvételt az Alapszabály, a tagdíjat pedig évente elnökségi határozat rögzíti. Minden olyan szakmai vállalkozás kérheti felvételét, amely az Alapszabályt, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az Etikai Kódexet elfogadja, és minden olyan cég az Egyesület tagja lehet - az Elnökség határozata alapján - amelyik az Alapszabály előírásainak megfelel. Nincs sem a cég mérete, sem tulajdonosi összetétele, vagy más szempont szerinti különbségtétel, az Egyesületen belül minden tagot ugyanazok a jogok illetik meg.
Az egyesület letölthető dokumentumai
Tájékoztató az Egyesületről

magyar

english


Belépési nyilatkozat

AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA


ISMERJE MEG PÁRTOLÓ TAGUNKAT A DIREKT INFO CÉGCSOPORTOT!

ÉLVEZZE AZ EGYESÜLET ÁLTAL NYÚJTOTT PLUSSZ ELŐNYÖKET!
direktinfo_logo2jó.jpg


Tisztelt Tagjaink, Látogatóink!

A jövőben ez a rovat arra szolgál majd, hogy bemutassa mi zajlik Európában a villamosipari piacon.
Ajánljuk Önöknek szíves olvasásra.
 
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.