hírlevél regisztráció
*
*
*
Tisztelt Olvasóink!
E rovatunkban az Új Széchenyi tervet ajánljuk Önöknek szíves olvasásra. A terv pontos dokumentációját itt töltheti le.
 
 
Aktualitások
 
Titkárságunk elérhetősége
Villamosipari Vállalkozók Egyesülete
1042 Budapest, Árpád út 67. I/6.
Tel: 06 30/755-45-13
Nyitva tartás:
Hétfő- Péntek 7.00- 13.30
email cím: vve@upcmail.hu
Irodavezető: Nedeczky Zsuzsanna
LEGFRISSEBB
„A Villamosipari Vállalkozások Egyesülete Gyártói Tagozata a következő ajánlást fogalmazta meg:
Minden kisfeszültségű, erősáramú (teljesítmény kapcsoló és vezérlő) rendszer gyártói, építői, szerelői számára a Villamosipari Vállalkozások Egyesülete Gyártói Tagozata határozottan javasolja az IEC61439-1 és az IEC61439-2 szabványok alkalmazását.”

JOGI ROVAT
Tisztelt Olvasó!

Jogi rovatunk azt a feladatot vállalta fel, hogy friss, aktuális információkkal lássa el Önöket a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésektől.

2012. január 1-től újra kötelező a cégek kamarai regisztrációja, illetve ehhez kapcsolódóan ún. kamarai hozzájárulás megfizetése. A már működő társaságok a jogszabály hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, adatlap benyújtásával és az 5.000.-Ft éves összegű kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolásával együtt.
További információ, adatlap az alábbi linken olvasható:

http://www.mkik.hu/index.php?id=5737

Építésügy:
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29451.572628
191/2009. (IX.15.) Korm.r. az építőipari kivitelezési tevékenységről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124938.582686
a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75660.104766

Környezetvédelmi termékdíj:
2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138747.577721

Munkáltatóknak:
1992. évi XXII. tv. a Munka Törvényvénykönyv http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143671.585015

Gazdasági környezet:
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101992.572641

Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek lettek:

1. 235/2012. (VIII.29.) Korm. r.

Gyulai Húskombinát Zrt.
2012. augusztus 30. napjától

2. 255/2012. (IX.13.) Korm. r.

Kapuvári Hús Húsipari Zrt.
2012. szeptember 13. 12,00 órától

3. 256/2012. (IX.13.) Korm. r.

Kapuvári Bacon Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. szeptember 13. 12,00 órától

4. 268/2012. (IX.20.) Korm. r.

MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2012. szeptember 20. 18,00 órától
RÓLUNK ÍRTÁK
ELEKTRO INSTALLATEUR
A Villamosipari Vállalkozók Egyesülete (VVE)
2013. március 12-én megtartotta kétévente
szokásos Tisztségmegújító Közgyűlését. Az
egyesület újra megválasztotta elnökének Gallé
Károlyt, az egyik alelnök újra Opitzer Gábor
lett. Április 29-én az egyesület második Tisztségválasztó
Közgyűlésén az addigi alelnököt,
Gazdag Gábort Ágner János váltotta tisztségében.
A tisztújítás kapcsán érdemes felidézni az
elnökség célkitűzéseit, kétéves tevékenységének
legfontosabb eseményeit.
Nemzetközi kapcsolatok erősítése
Az egyesület részt vett az Európai Világítástechnikai
Társaság budapesti konferenciáján,
tagként rendszeresen közreműködik az EUEW
(Villamosipari Nagykereskedők Európai Szövetsége)
igazgatósági ülésein. 2011. tavaszán
a Szlovén Nagykövetség meghívására a szlovén-
magyar üzletember találkozón előadással
is képviseltette magát, valamint részese volt a
2011. májusában megtartott olasz-magyar üzleti
találkozónak. Ugyanebben az évben büszke
tagként vett részt az EUEW éves kongresszusán
Birmingham-ben. Az egyesület elnöksége
meghívottként részt vett a Lendván megtartott
megújuló energia konferencián is.
Érdekérvényesítés, érdekvédelem
A VVE három tagozatból áll. Az egyesület fontosnak
tartja a külön megtartott gyártói, kereskedelmi
és kivitelezői munkacsoport értekezleteket,
amelyeknek keretében az egyes tagozatok
lehetőséget kapnak arra, hogy munkacsoportokban
a tagozatot érintő problémákkal foglalkozhassanak.
Rendszeres közgyűlések megtartása
n Naprakész, kompetens előadók.
n Szakmai fórumok – tagozatonkénti kérdés-
felvetéssel.
n Kintlévőségkezelés – körbetartozás-terület
figyelemmel kísérése pártoló tagunk a
Direktinfo Kft. ügyvezetőjének Csatlós Csillának
a segítségével.
n Jogi hátterek megismertetése – az egyesület
jogásza dr. Szilágyi Márta közreműködésével.
Évente négy alkalommal tart közgyűlést az
egyesület. A közgyűlések keretében minden alkalommal
a villamosipar területét érintő témákkal
foglalkoznak. A meghívott előadók az aktuális
piaci helyzetet követve nyújtanak segítséget
a tagoknak.
2011. június 21-én a Széll Kálmán terv bemutatása
volt a cél. Az előadó dr. Szöllősi
László, NGM vállalkozásfejlesztésért és iparért
felelős helyettes államtitkár volt. A nap másik
kiemelt témája a termékvizsgálati eljárásokról,
ezek hátteréről és céljairól szólt.
2011. szeptember 29-én közös tagozati
ülésre került sor a Ramada Resort Aquaworld
szállodában az addigra tagozatonként összegyűlt
témák megvitatására. Az összevont tagozati
ülés dr. Németh Imre, az Országos Bioenergetikai
Kompetencia Központ igazgatójának
előadásával, illetve a vele folytatott közös beszélgetéssel
zárult.
2011. december 7-én kiemelt téma volt a
környezetvédelmi termékdíj 2012-es változása.
Az előadó, a VVE tag OBO Bettermann
Kereskedelmi Kft. ügyvezetője – Garai János
– átfogó képet adott a 2012-re tervezett változásokról.
A cégvezetők az előadás után az év
végi hajtás feszültségét egy gokart verseny keretében
vezethették le. Az összejövetelt közös
vacsora zárta.
Az egyesület 2012. március 21-én nyílt közgyűlést
tartott. A cél az volt, hogy minél több
villamosipari gyártó, kereskedő és kivitelező
ismerhesse meg a VVE tevékenységét. A fő témák
ismét aktualitással bírtak: összefogás a villamosiparban
– a kockázatkezelés egyedi lehetőségei,
változó jogszabályok, új csődtörvényi
előírások a gyakorlatban.
Az előadó az egyesület pártoló tagja, körbetartozás-
szakértője Csatlós Csilla, a Direkt
Info Kft. ügyvezetője volt. Emellett meghívták
a GKI Energiakutató Kft. ügyvezetőjét, Bíró
Pétert, aki „A megújuló energia hasznosítási
cselekvési terv hatásai a hazai villamos energia
piacra” címmel tartott előadást. A VVE jogásza,
dr. Szilágyi Márta pedig a gazdasági
környezet: a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről
beszélt.
2011. május 24-én a VVE újabb Szakmai
Fórumot tartott: az egyesület tagjai, Gazdag
Gábor és Mile Andor előadást tartottak a
szakmai szekciók létrehozásának javaslatáról,
majd a tagok meghallgathatták dr. Novothny
Ferenc (PhD), okl. villamosmérnök-tanár,
egyetemi docens a „Szemléletváltozás a villamos
biztonságtechnikában; a villamos energia
elosztási szekrényeket érintő szabványváltozások
IEC61439-1 és 2. Az IEC60439 szabvány
összevetése
az új IEC61439 szabvánnyal,
követelmények, az új szabványban a biztonság
és felelősségek újfajta megközelítése.
Termékgyártói kötelezettségek/felelősség és
berendezésgyártói kötelezettségek/felelősség”
című előadását. A CE jelölés követelményeiről
Berencsi Bence, a Saasco Kft. ügyvezetője
tartott előadást.
2012. szeptember 27.-én a 61439-es szabvány
témájában gyártói értekezletet tartottak. A
gyártói tagozat döntést hozott a szabvány honosításának
VVE részéről történő felvállalásáról,
a teljes tagozati tagság bevonásával.
A VVE lehetőséget biztosít arra, hogy a
szabványokat költségmegosztással lehessen
lefordítani, minden tagjának biztosítja a lehetőséget,
hogy a fordítást mint VVE tag felülvizsgálhassa
és csak azután fogadja el.
2012. december 13-án tartották a 2012-es
utolsó közgyűlést. Mint mindig igyekeztek most
is aktualitással szolgálni a tagoknak: kerekasztal
beszélgetést szerveztek a Concord Értékpapír
Zrt. két kiváló elemzőjének – Móró Tamás
és Samu János – bevonásával. A kerekasztal
beszélgetés vitaindítója a „Növekedés vagy
visszaesés: hazai makrogazdasági kilátások, a
gazdaságpolitikai lépések és a nemzetközi folyamatok
tükrében (fókuszban: hitelezés, beruházások,
EU támogatások, kamatok, árfolyamok)”
címmel tartott előadásuk volt.
Az idei első tisztségmegújító közgyűlés után
Gallé Károly elnök és Opitzer Gábor alelnök
2013. májusában az egyesület legújabb tagjánál,
a Weidmüller Kft.-nél tartotta következő
közgyűlését. Ez alkalommal a tagság megválasztotta
Opitzer Gábor mellé Ágner Jánost
alelnöknek, illetve egy újabb rendkívül fontos
téma előadására kérte fel az egyesület szakértőjét
és pártoló tagját – Csatlós Csillát – aki a
2013-as Ptk. változásokról; a teljesítésigazolási
szerv felállításáról és szerepéről; valamint a 30
napos szabályról beszélt.
A Villamosipari Vállalkozók Egyesülete nyitott
és demokratikus. A szervezeti felépítést,
a működést, a tagfelvételt az Alapszabály, a
tagdíjat pedig évente elnökségi határozat rögzíti.
Minden olyan szakmai vállalkozás kérheti
felvételét, amely az Alapszabályt, a Szervezeti
és Működési Szabályzatot és az Etikai Kódexet
elfogadja, és minden olyan cég az egyesület
tagja lehet – az elnökség határozata alapján
–, amely az Alapszabály előírásainak megfelel.
Nincs sem a cég mérete, sem tulajdonosi
összetétele, vagy más szempont szerinti különbségtétel,
az egyesületen belül minden tagot
ugyanazok a jogok illetik meg.
Az egyesület munkájáról bővebb információk
honlapjukon – www.villamosipar.hu – találhatók.
Írjon nekünk
Kedves Látogató!


Véleménye fontos a számunkra, kérjük ossza meg velünk.
Kérdéseire, felvetéseire azonnal válaszolunk.

Üdvözlettel: Villamosipari Vállalkozók Egyesülete
Írjon nekünk!
*
*
*
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
 
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.