Aki kimarad, az lemarad

english

Alap dokumentumok

Tájékoztató az egyesületről

VILLAMOSIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE (VVE)
Az egyesület rövid neve VVE, székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 67. I/6

A tagságot a villamos ipar hazai és külföldi gyártói, importőrei, nagy- és kiskereskedői, kivitelezői, és elosztóberendezések gyártói adják.

Az egyesület működésével a villamossági szakterülethez kapcsolódó szakmai munkát, továbbképzést, tudományos tevékenységet segíti elő és 2007-től kezdődően érdekvédelmi jogosítványokkal is rendelkezik.

Az egyesület az alábbi fontosabb területeken fejti ki tevékenységét:

• javaslattevő és véleményező tevékenységet végez a szakterületét érintő kormányzati döntések, tervek, fejlesztések, jogszabályok, egyéb szakmai állásfoglalások kidolgozásával, módosításával kapcsolatosan,
• a tagsággal rendelkező jogi és természetes személyek szakmai érdekvédelme,
• a tagok közötti folyamatos szakmai tapasztalatcsere,
• egységes szakmai etikai normák kidolgozása, elkészült az etikai kódex
• az európai integrációs folyamat segítése, ezzel kapcsolatos szakmai információk nyújtása a tagok felé, a tagok pályázati munkájának támogatása,
• a szakterületet érintő kérdésekről a tagok rendszeres tájékoztatása, ezzel kapcsolatos információs bázis és rendszer kialakítása,
• szakmai konferenciák és fórumok, valamint szakmai utak szervezése,
• a villamos piac pénzügyi és szakmai biztonságának fejlesztése, folyamatos kapcsolattartás a Direktinfo Kft. vezetőjével. A Direktinfo Kft. szolgáltatásait a tagjaink kedvezménnyel vehetik igénybe. Bővebb információt kaphat a http://www.korbetartozas.hu honlapon.
• kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel ( VTT, EUEW, CECAPI)

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, de erre - kizárólag kiegészítő jelleggel – a fentebb megjelölt célok és feladatok biztosítása érdekében - azokat nem veszélyeztetve – elvben van lehetősége.

Az egyesület tagsága az alapító tagokból, valamint az egyesületbe utóbb belépett személyekből áll. Az egyesület tagjai rendes tagok, tiszteletbeli tagok és pártoló tagok lehetnek.

Az egyesület tagja az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő természetes személy, jogi személy, illetőleg ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete lehet.

A tagfelvétel feltétele, hogy a jelölt felvételi kérelmét a tagok közül legalább 3 írásban támogassa, és ennek alapján az elnökség tagjainak több mint a fele az elnökségi ülésen a tagi felvétel mellett szavazzon.

Az egyesület legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden, az egyesületet érintő kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik. A közgyűlés a tagok összességéből áll.

Az egyesület operatív irányítását a 3 tagú elnökség gyakorolja. Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.

Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett éves tagdíjakból, más személyek, vállalkozások felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

Az egyesület fokozatosan nyitja tevékenyégét a piac valamennyi szereplője felé és szívesen veszi új tagok jelentkezését az ország bármely részéről.

Az éves tagdíj jogi személyek számára 300. 000.- Ft.

Jelentkezését az e-mail címen várja a VVE Elnöksége a tagság nevében.

Az egyesületről részletesebb információk honlapunkon a http://www.villamosipar.hu honlapon érhetők el.

Az egyesület az EUEW tagja. (http://www.euew.org).