Aki kimarad, az lemarad

english

Éljen a lehetőséggel, legyen egy hozzáértő szakmai szervezet tagja !

A VILLAMOSIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

AZ EGYESÜLET JELENE

2019. március 12-én az Egyesület elnökét Szóka László Urat, valamint az alelnöki pozícióba Rózsa Katalint  újra választották, a második alelnöki poziciót pedig Kincses János tölti be. 

  

A VILLAMOSIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK MEGALAPÍTÁSA, KORÁBBI VEZETŐI, CÉLOK ÉS FELADATOK

1999-ben több villamosipari vállalkozás vezetőjének fejében szinte egyszerre született meg, majd öltött testet az a gondolat, hogy a villamosipari kereskedőknek és gyártóknak is szüksége van egy szakmai érdekképviseleti szervezetre. A szervezőmunka lezárultával 2001.év második félévében jött létre a Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete dr. Simándi Péter elnökségével, Baté György és Mile Andor urak alelnökségével.
Az Egyesület alapító tagjai:
Rózsa Tamás ( Elektro Profi Kft.), Pinczés Imre ( EL&ME Irányítástechnikai Kft.), Gallé Károly ( Klöckner-Moeller Hungária Kft), Sarusi- Kiss József ( KONTAVILL Villamosszerelési Kft.), Mentes István ( MENTAVILL Kft.), Osvay Péter ( Merlin Gerin Vertesz Kft.), Mile Andor ( Mile Ipari Elektro- Nagykereskedés Kft.), Richolm István ( OMRON Electronics Kft.), Zólyomi László ( Paritas Villamossági Kereskedelmi Kft.), Baté György ( Siemens Zrt.) voltak.
Az Egyesület a 2001. március 13-ai napon, az első Közgyűlés összehívásával kezdte meg munkáját.
2001 június 21-én megszületett az első SZMSZ és a Fegyelmi szabályzat, még ebben az évben elkészült az Etikai Kódex is.
Az Egyesület céljai a dr. Simándi Péter akkori elnök beköszöntőjéből idézve a következők voltak: (Megjelent az Egyesület http://www.villamosipar.hu portálján)
„Törekvésünk, hogy ennek a speciális szakmai körnek érdekképviselőivé váljunk minden olyan elérhető fórumon, ahol bennünket érintő döntéseket készítenek elő. Kiemelésre érdemesnek tartjuk, hogy Egyesületünket már felvették az országos érdekképviseleti és társadalmi szervezetek jegyzékébe is!
Szeretnénk megjeleníteni és érvényre juttatni szakmai véleményünket a jogszabályalkotásban, a szabványosításban, és minden olyan lehetséges fórumon, ahol véleményünk kifejtésére módot találunk. 2002-ben már meghívottként részt vettünk az Országgyűlés Európai Integrációs Bizottságának ülésein.”

Az elnökség 2003 óta átalakult, 2005-ben dr. Simándi Péter elnököt Sarusi- Kiss József követte elnökként, az alelnökök ekkor Mile Andor és dr. Simándi Péter lettek, 2006. április 4-én Mile Andor alelnököt Rózsa Judit követte az alelnöki tisztségben, dr. Simándi Péter alelnökként tovább segítette az elnökség munkáját.
2007. március 17-től Rózsa Judit lett az elnök, Gallé Károly és Dr. Simándi Péter alelnökökként segítették az elnök asszonyt döntéseiben. 2011-ben az Egyesület megválasztotta elnökének Gallé Károlyt, az alelnökök Opitzer Gábor és Gazdag Gábor Urak lettek.
2013. április 29-én az Egyesületben Gazdag Gábor Urat Ágner János Úr váltotta tisztségében, 2015-től pedig Ágner János alelnöki tisztségét Szóka László vette át.

2017. március 22-én az Egyesület új elnökséget választott. Az Egyesület korábbi alelnöke Szóka László elnöki pozícióba került, alelnökökké választották Rózsa Katalint és Kerekes Zoltánt.

Fontos célunk, hogy a piaci versenyben fennálló érdekellentéteken felülemelkedve közös álláspontot alakítsunk ki a tisztességes piaci magatartás és verseny szakmai-etikai kérdéseiben. Szeretnénk a meglévő szakmai fórumokon hatékonyabban megjeleníteni a tagok tevékenysége által lefedett területek eredményeit, sikereit, problémáit, felhasználva a kiállításokat, az írott és elektronikus médiát, szakmai rendezvényeket."

Az Egyesület céljai és feladatai a Villamosipari Vállalkozók Egyesülete név felvétele után sem változtak:

-       javaslattevő és véleményező tevékenységet végez a szakterületét érintő kormányzati döntések, tervek, fejlesztések, jogszabályok, egyéb szakmai állásfoglalások kidolgozásával, módosításával kapcsolatosan,

-       a tagsággal rendelkező jogi és természetes személyek szakmai érdekvédelme,

-       a tagok közötti folyamatos szakmai tapasztalatcsere,

-       egységes szakmai etikai normák kidolgozása,

-       az európai integrációs folyamatba illeszkedésünk segítése, ezzel kapcsolatos szakmai információk nyújtása a tagok felé, a tagok pályázati munkájának támogatása,

-       a szakterületet érintő kérdésekről a tagok rendszeres tájékoztatása, ezzel kapcsolatos információs bázis és rendszer kialakítása, a villamos piac pénzügyi és szakmai biztonságának fejlesztése, folyamatos kapcsolattartás a Direktinfo Kft. vezetőjével. A Direktinfo Kft. szolgáltatásait a tagjaink kedvezménnyel vehetik igénybe.

-       szakmai konferenciák és fórumok szervezése,

-       kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel (VTT, EMOSZ, MEE, EUEW, CECAPI)

A tagságot a villamos ipar hazai és külföldi gyártói, importőrei, nagy- és kiskereskedői, kivitelezői alkotják.
Az Egyesület működésével a villamossági szakterülethez kapcsolódó szakmai munkát, továbbképzést, tudományos tevékenységet segíti elő és 2007-től kezdődően érdekvédelmi jogosítványokkal is rendelkezik

Az Egyesület nyitott és demokratikus. A szervezeti felépítést, a működést, a tagfelvételt az Alapszabály, a tagdíjat pedig évente elnökségi határozat rögzíti. Minden olyan szakmai vállalkozás kérheti felvételét, amely az Alapszabályt, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az Etikai Kódexet elfogadja, és minden olyan cég az Egyesület tagja lehet - az Elnökség határozata alapján - amelyik az Alapszabály előírásainak megfelel. Nincs sem a cég mérete, sem tulajdonosi összetétele, vagy más szempont szerinti különbségtétel, az Egyesületen belül minden tagot ugyanazok a jogok illetik meg.

Elnökség és irodavezetés

Szóka László - Elnök

2010. januárjától a Marchiol S.p.a. magyarországi leányvállalatának cégvezetője.

 A cég fő tevékenysége villamosanyag kereskedelem.

Tovább...
Nedeczky Zsuzsanna - Irodavezető

2007. szeptember 1-je óta vezeti az Egyesület irodáját.

Kéréseikkel forduljanak kérem közvetlenül hozzá a címen.

Tovább...
 
Kincses János - Alelnök

Kincses János Niedax- Electraplan Kft.

25 éves cégvezetői tapasztalat

Tovább...
Rózsa Katalin - Alelnök

Ügyvezető Igazgató

Elektro Profi Kereskedelmi Kft. 

Tovább...