Aki kimarad, az lemarad

english

Minőségi termék projekt

Projektünk alapkövei:

A minőség megítélésében a felhasználó igénye, elvárása a mérvadó.                   
Ennek alapján a minőség a meghatározott és elvárt igények kielégítését biztosító tulajdonságok összessége.

A minőséget meghatározó tényező egyike a környezet, amely igényli és fogadja a
termékeket vagy szolgáltatásokat.

A másik meghatározó a termékeket előállító, vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet/vállalat (a tervezés, az alapanyag, az alkalmazott technológia színvonala, a szakemberek képzettsége).

Az árukezelés (disztribúció) szakaszai is hatással vannak a minőségre; hozzáadott érték, csomagolás, tárolás,
szállítás, anyagmozgatás, áru elhelyezési mód, garancia érvényesítés

A minőség igényének kialakításának legyen a cél:
A minőség megítélésében a végfelhasználó igénye, elvárása legyen a mérvadó. A termék beépítésének időpontjában a
végfelhasználó tudja megfogalmazni az igényét –Brand építés - vagy bizalommal forduljon szakmai ajánló testületekhez.
Már a beruházás elkezdésekor fogalmazza meg elvárásait:

minősített szakember építse össze, javasolt termékeket válasszon, biztonságtechnikai felülvizsgálók preferálják a termékeket
biztosítók nyújtsanak előnyt az így megvalósult projektekhez

Lezárult projektek

MSZT projekt

2013 áprilisában a Villamosipari Vállalkozók Egyesülete elhatározta, hogy lefordíttatja  az EN 61439-1-es és az EN 61439-2 es szabványt. A fordítást az Magyar Szabványügyi Testület készítette el 2014 márciusára. A fordítás 6 gyártó tagunk támogatásával jöhetett létre: Schneider Electric Zrt, Legrand Zrt, Hensel Hungária, Eaton Industries, Siemens Zrt, ABB Kft.

Tovább...
Környezetvédelmi termékdíj

2008 késő őszén az Elnőkség tájékoztatta az Egyesület tagjait arról, hogy
a környezetvédelmi termékdíj-fizetésről szóló10/1995 KTM rendelet termék-súllyal arányos termédíj-fizetés kötelezettségét irja elő a 8536 Vámtarifa-szám alá sorolt minden 1000 V feszültség alatti elektromos
áramkör összekapcsolására, védelmére, stb. szolgáló készülékre.Abban az időszakban - az
Egyesület akkori egyik alelnöke Simándi Péter Úr - Dr. Szilvási ügyvéd úron
keresztül, elindított egy intenziv szakmai levelezést mind a Gazdasági,
mind a Környezetvédelmi minisztérium irányába, elővezetve a fenti
rendeleti előírás abszurdítását2009 novemberben, amikor a változatlan
tartalommal - úgymond - "társadalmi vitára" bocsátott rendelettervezet ismételt kritikus hozzászólásával sikerült személyes
találkozót létrehoznia a rendelet jogalkotóival. Ennek eredményeként a 21/2009.
(XII.22) KvVM rendelet 2. sz melléklete módosítva kiegészítette a szóbanforgó
előírást úgy, hogy "ex" kivételként mentesítette a 0,5 és 350 A
áramhatárok közötti motorindítókat, és egyéb ebbe a tartományba tartozó eszközt a termékdíjfizetés terhe
alól. Részleteiben olvashatnak erről a MK. 2009. évi 189. sz. 46079 oldalán a (4)
bekezdés utáni táblázatban a "kivéve..." szövegezésnél) 

Tovább...